Exchange 2010 Kullanıcıların Kotalarının Raporlanması

Exchange Server üzerinde kullanıcı kotalarının listelenmesi için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz

 

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | ft name,ProhibitSendQuota,ProhibitSendReceiveQuota,IssueWarningQuota

 

Bu komut sayesinde kullanıcılarınız için farklı kota uygulanmış ise görebilirsiniz.

 

örnek bir çıktı

 

1