Event ID: 12 Event source: W32Time

Böyle bir hata alıyorsanız eğer PDC makinenizi external bir time kaynağı ile eşleyip diğer dc leride pdc için time kaynağı göstermeniz gerekli .

PDC yi external time source için ayarlıyoruz ;

PDC makinede kayıt defterine giriyoruz

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type

bölümünde NT5DS  değerini NTP olarak değiştirin.

ardından aşağıdaki bölüme gidin

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config\AnnounceFlags

Bu değeride 10 dan 5 e çekin.

son olarak aşağıdaki bölüme gidin

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\NtpServer

burada da zaman sunucusu olarak time.windows.com,0x1 değerini tock.usno.navy.mil,0x1 olarak değiştirin ve son olarak time servisini yeniden başlatın.

net stop w32time

net start w32time

kolay gelsin