ECP Ara yüzünün Text Olarak Açılması

Exchange Server CU ve benzeri update işlemleri sonrasında eğer ecp ekranı normal görünümünden uzak aşağıdaki ekrandaki gibi text bazlı yani görsel anlamda sorunlu olarak açılıyor ise çözüm bir PS çalıştırmaktan geçiyor.

Genelde bu .net kaynaklı bir sorun olmak ile birlikte aşağıdaki PS komutunu çalıştırınca muhtemel sorununuz düzelecektir.

Öncelikle exchange server’ in yüklü olduğu dizine gidiyoruz

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin 

Daha sonra powershell ile “updatecas.ps1” powershell komut setini çalıştırmanız yeterli

Daha sonra iisreset ile iis servisini yeniden başlatın ve mutlaka ne olur ne olmaz istemciler denerken cache nedeni ile private bir browser’ dan denesinler.