Domain Naming Master FSMO Role

Etki Alanı Adlandırma Yöneticisi FSMO Rolü ( Domain Naming Master )

Etki alanı adlandırma yöneticisi FSMO rolü sahibi, dizinin orman genelindeki etki alanı ad alanına (yani, Partitions\Configuration adlandırma bağlamına veya LDAP://CN=Partitions, CN=Configuration, DC=<etki alanı>) değişiklik yapmaktan sorumlu DC’dir. Dizine bir etki alanı ekleyebilen veya dizinden etki alanı kaldırabilen tek DC budur. Dış dizinlerdeki etki alanlarına çapraz başvurular da ekleyebilir veya etki alanlarındaki çapraz başvuruları kaldırabilir.