Domain Controller (DC) Üzerinde Lokal (Local) Oturum Açma

Kayıt defeterinde aşağıdaki değişikliği yapmanız AD servisinin by-pass edilmesi ve local olarak oturum açılmasına imkan verir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ProductOptions* altında
*ProductType* değerini *ServerNT *olarak değiştiriyoruz.

Ardından bilgşsayarı yeniden başlatıp local olarak oturum açılabiliyor.