DAG Network Port NetworkCompression NetworkEncryption

DAG yapısındaki log shipping çalışma mantığı çoğu kez gözden kaçmıştır. Ancak farklı site yapısında çalışan DAG member sunucuların gerçekleştirmiş oldukları WAN trafiğini düşürmek için Riverbed gibi WAN optimizasyon cihazları kullanmak isterseniz bu durumda kullanılan port, sıkıştırma ve şifreleme konuları büyük önem kazanmaktadır.

Öncelikle varsayılan olarak kurulan DAG TCP 64327 nolu portu kullanır, datayı sıkıştırır ve şifreler. Bunlar gerçekten çok önemli özelliklerdir. Bu sayede bu datalar network üzerinde taşınırken izlenemez. Eğer aksi bir ayar yaparsanız yani şifreleme özelliğini kapatırsanız bu durumda network’ ün dinlendiği bir ortamda tüm mail trafiğinizde izlenebilir.

Ancak yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazı durumlarda şifreleme işini end point olarak wan optimizasyon cihazına bırakabilirsiniz. İlk bakışta zaten sıkıştırma yapan bir sistemin bu özelliğini devre dışı bırakarak başka bir cihaz üzerinden tekrar sıkıştırılması size garip gelebilir. Ama burada asıl olan sıkıştırma değil Exchange Server’ ın yapamadığı ve Riverbed tarafından yapılan dedublication işlemi. Bu gerçekten %74 lere varan bir wan bant genişliği sağlamaktadır ( mevcut sisteminize göre ).

Bu durumda aşağıdaki komut setleri ile bu özellikleri kapatabilirsiniz

 

Set-DatabaseAvailabilityGroup -Identity <DatabaseAvailabilityGroupIdParameter> -NetworkEncryption Disabled

Set-DatabaseAvailabilityGroup -Identity <DatabaseAvailabilityGroupIdParameter> -NetworkCompression Disabled

Örnek

 

Set-DatabaseAvailabilityGroup -Identity DAG1 -NetworkEncryption Disabled

Set-DatabaseAvailabilityGroup -Identity DAG1 -NetworkCompression Disabled