Azure Stack HCI – 2405 update

Her geçen gün hibrit bulut sistemlerine olan ilgi artıyor, durum böyle olunca da her güncelleme bizi heyecanlandırıyor.

Öncelikle baseline ve update build kavramlarını açıklamak istiyorum;

Baseline Build:

 1. Tanım: Azure Stack HCI’nin temel bir versiyonudur. Genellikle yeni bir Azure Stack HCI dağıtımı yaparken veya mevcut bir dağıtımı tamamen yenilerken kullanılır.
 2. Stabilite: Daha stabil ve test edilmiş sürümlerden oluşur. Uzun süreli kullanım için güvenlidir ve genellikle daha az hata içerir.
 3. Destek Süresi: Uzun süreli destek sağlar. Güncellemeler ve güvenlik yamaları uzun süre boyunca sağlanır.
 4. Güncelleme Sıklığı: Daha az sıklıkla güncellenir. Yıllık veya yarı yıllık olarak büyük güncellemeler alır.
 5. Kullanım Amacı: Kurulum ve dağıtım sırasında temel yapı olarak kullanılır. Yeni özellikler eklemekten çok mevcut sistemin stabilitesini ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır.

Update Build:

 1. Tanım: Azure Stack HCI için yapılan periyodik güncellemeler ve iyileştirmeleri içeren versiyonlardır.
 2. Yenilikler: Yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içerir.
 3. Güncelleme Sıklığı: Daha sık güncellenir. Aylık veya üç aylık olarak yeni sürümler yayınlanabilir.
 4. Destek Süresi: Daha kısa süreli destek sağlar. Güncellemelerle birlikte sürekli yenilenen ve desteklenen bir yapıdır.
 5. Kullanım Amacı: Mevcut sistemin güncellenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. Yeni özellikler eklemek ve performansı artırmak için düzenli olarak uygulanır.

Özet:

 • Baseline Build: Uzun vadeli stabilite ve güvenlik için temel yapı. Daha az sıklıkla güncellenir ve uzun süreli destek sağlar.
 • Update Build: Düzenli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler sunan güncellemeler. Daha sık güncellenir ve kısa süreli destek sağlar.

Burada Darryl van der Peijl tarafından hazırlanmış güzel bir özet görebilirsiniz

Peki bu sürümde neler yeni, yeni sürümde bilinen sorunlar nelerdir şimdi onları görelim?

Düzeltilen Sorunlar

ÖzellikSorun
Active DirectoryBüyük bir Active Directory kullanan küme dağıtımları sırasında, kullanıcıları yerel yönetici grubuna eklerken zaman aşımlarına neden olabilen bir sorun düzeltildi.
DağıtımBağımlılık kaynağı oluşturmayı basitleştiren yeni ARM şablonları küme oluşturma için kullanıma sunulur. Bu şablonlar eksik zorunlu alanları ele alan bazı düzeltmeler içerir.
DağıtımGizli dizi döndürme PowerShell komutu Set-AzureStackLCMUserPassword , onay iletisini atlamak için yeni bir parametreyi destekler.
DağıtımHizmetler zamanında yeniden başlatılmadığında gizli dizi döndürme güvenilirliği iyileştirildi.
DağıtımKopuk bir ad alanı kullanıldığında dağıtımın etkinleştirilmesi sorunu düzeltildi.
DağıtımAzure’da ve cihazda tanılama düzeyini ayarlarken dağıtımdaki bir sorun düzeltildi.
SBEDağıtım zamanında sağlanan SBE iş ortağı özellik değerlerini güncelleştirmek için kullanılabilecek yeni bir PowerShell komutu yayınlanır.
SBEGüncelleştirme hizmetinin yalnızca SBE güncelleştirme çalıştırması sonrasında isteklere yanıt vermesini engelleyen bir sorun düzeltildi.
Sunucu ekle
Sunucuyu onar
Sunucu ekleme işlemi sırasında bir düğümün Active Directory’ye katılmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
Belirli ağ bağdaştırıcısı türleriyle konak ağ yapılandırmasını ayarlarken Ağ ATC’sinin güvenilirliği geliştirildi.
Disk sürücüleri için üretici yazılımı sürümlerini algılarken güvenilirlik geliştirildi.
GüncelleştirmeCihazdan AUM’ye (Azure Update Manager) gönderilen sistem durumu denetimi sonuçları için güncelleştirme bildirimlerinin güvenilirliği iyileştirildi. Bazı durumlarda ileti boyutu çok büyük olabilir ve AUM’da hiçbir sonuç gösterilmez.
GüncelleştirmeGüvenilen başlatma VM aracısı (IGVM) için güncelleştirme hatalarına neden olabilen bir dosya kilidi sorunu düzeltildi.
GüncelleştirmeBir güncelleştirme çalıştırması sırasında orchestrator aracısının yeniden başlatılmasını engelleyen bir sorun düzeltildi.
GüncelleştirmeGüncelleştirme hizmetinin bir güncelleştirmeyi bulması veya başlatması uzun sürdüğü nadir bir koşul düzeltildi.
GüncelleştirmeDevam eden bir güncelleştirme CAU tarafından bildirildiğinde Küme Algılayan Güncelleştirme (CAU) ile düzenleyici etkileşimiyle ilgili bir sorun düzeltildi.
GüncelleştirmeGüncelleştirmeler için adlandırma şeması, özelliğin ve toplu güncelleştirmelerin tanımlanmasına izin verecek şekilde ayarlandı.
GüncelleştirmeKüme güncelleştirmesinin ilerleme durumunu düzenleyiciye raporlama güvenilirliği geliştirildi.
Azure ArcKarma Örnek Meta Veri hizmeti (HIMDS) yeniden başlatıldığında Azure Arc bağlantısının kaybolmasına neden olan ve Azure portalı işlevselliğini bozan bir sorun çözüldü. Cihaz artık bu durumlarda Azure Arc bağlantısını otomatik olarak yeniden başlatır.

Peki bu sürüm ile gelen ve bilinen sorunlar nelerdir?

ÖzellikSorunGeçici Çözüm/Açıklamalar
DağıtımAzure Stack HCI, sürüm 23H2 işletim sistemi için yeni ISO görüntüsü, bazı donanım yapılandırmalarıyla uyumluluk sorunları nedeniyle önceki bir sürüme geri alındı.Arc kaydında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız önceki sürüme geri dönün. Daha yeni görüntüyü başarıyla dağıttıysanız sizin için herhangi bir eylem gerekmez. Her iki ISO görüntüsü de aynı işletim sistemi derleme sürümüdür.
GüncelleştirmekAzure Update Manager aracılığıyla bir Azure Stack HCI kümesi için hazırlık denetimi sonuçlarını görüntülerken, aynı ada sahip birden çok hazırlık denetimi olabilir.Bu sürümde bilinen bir geçici çözüm yoktur. Hazırlık denetimiyle ilgili belirli bilgileri görüntülemek için Ayrıntıları görüntüle’yi seçin.
DağıtımBazı durumlarda, Azure Stack HCI sunucularının kaydı sırasında bu hata hata ayıklama günlüklerinde görülebilir: İç sunucu hatasıyla karşılaşıldı. Cihaz dağıtımı için zorunlu uzantılardan biri yüklenmemiş olabilir.Sorunu azaltmak için şu adımları izleyin:

$Settings = @{ "CloudName" = $Cloud; "RegionName" = $Region; "DeviceType" = "AzureEdge" }

New-AzConnectedMachineExtension -Name "AzureEdgeTelemetryAndDiagnostics" -ResourceGroupName $ResourceGroup -MachineName $env:COMPUTERNAME -Location $Region -Publisher "Microsoft.AzureStack.Observability" -Settings $Settings -ExtensionType "TelemetryAndDiagnostics" -EnableAutomaticUpgrade

New-AzConnectedMachineExtension -Name "AzureEdgeDeviceManagement" -ResourceGroupName $ResourceGroup -MachineName $env:COMPUTERNAME -Location $Region -Publisher "Microsoft.Edge" -ExtensionType "DeviceManagementExtension"

New-AzConnectedMachineExtension -Name "AzureEdgeLifecycleManager" -ResourceGroupName $ResourceGroup -MachineName $env:COMPUTERNAME -Location $Region -Publisher "Microsoft.AzureStack.Orchestration" -ExtensionType "LcmController"

New-AzConnectedMachineExtension -Name "AzureEdgeRemoteSupport" -ResourceGroupName $ResourceGroup -MachineName $env:COMPUTERNAME -Location $Region -Publisher "Microsoft.AzureStack.Observability" -ExtensionType "EdgeRemoteSupport" -EnableAutomaticUpgrade
GüncelleştirmekBu sürümde, Azure portalı güncelleştirme tamamlandıktan sonra güncelleştirme durumu hatalı olarak Güncelleştirilemedi olarak bildirildiğinde aralıklı bir sorun vardır.Uzak bir PowerShell oturumu aracılığıyla Azure Stack HCI’nize bağlanın. Güncelleştirme durumunu onaylamak için aşağıdaki PowerShell cmdlet’lerini çalıştırın:

$Update = get-solutionupdate? version -eq "10.2405.0.23"

$Update.state

Güncelleştirme durumu Yüklü ise, sizin için başka bir işlem yapmanız gerekmez. Azure portalı 12 saat içinde durumu doğru bir şekilde yeniler.
Durumu daha erken yenilemek için küme düğümlerinden birinde bu adımları izleyin.
Bulut Yönetimi küme grubunu yeniden başlatın.
Stop-ClusterGroup "Cloud Management"
Start-ClusterGroup "Cloud Management"
Güncelleştirmekİlk MOC güncelleştirmesi sırasında, hedef MOC sürümünün katalog önbelleğinde bulunmaması nedeniyle bir hata oluşur. İzleme güncelleştirmeleri ve yeniden denemeleri, güncelleştirme başarılı olmadan hedef sürümde MOC’yi gösterir ve sonuç olarak Arc Kaynak Köprüsü güncelleştirmesi başarısız olur.

Bu sorunu doğrulamak için Azure Stack HCI, sürüm 23H2 için çözüm güncelleştirmeleri sorunlarını giderme’yi kullanarak güncelleştirme günlüklerini toplayın. Günlük dosyaları benzer bir hata iletisi göstermelidir (geçerli sürüm hata iletisinde farklılık gösterebilir):

[ERROR: { "errorCode": "InvalidEntityError", "errorResponse": "{\n\"message\": \"the cloud fabric (MOC) is currently at version v0.13.1. A minimum version of 0.15.0 is required for compatibility\"\n}" }]
Sorunu azaltmak için şu adımları izleyin:

1. MOC aracı sürümünü bulmak için aşağıdaki komutu çalıştırın: 'C:\Program Files\AksHci\wssdcloudagent.exe' version.

2. Aşağıdaki tablodan aracı sürümüyle eşleşen MOC sürümünü bulmak ve bu MOC sürümüne ayarlamak $initialMocVersion için komutunun çıkışını kullanın. $targetMocVersion Öğesini, güncelleştirmekte olduğunuz Azure Stack HCI derlemesini bularak ayarlayın ve aşağıdaki tablodan eşleşen MOC sürümünü alın. Aşağıda sağlanan azaltma betiğinde şu değerleri kullanın:

Tabloyu genişletYapıMOC sürümüAracı sürümü2311.21.0.24.10106v0.13.0-6-gf13a73f7, v0.11.0-alpha.38,01/06/202424021.0.25.10203v0.14.0, v0.13.1, 02/02/20242402.11.0.25.10302v0.14.0, v0.13.1, 03/02/20242402.21.1.1.10314v0.16.0-1-g04bf0dec, v0.15.1, 03/14/20242405/2402.31.3.0.10418v0.17.1, v0.16.5, 04/18/2024

Örneğin, aracı sürümü v0.13.0-6-gf13a73f7, v0.11.0-alpha.38,01/06/2024 $initialMocVersion = “1.0.24.10106” ise ve 2405.0.23 sürümüne güncelleştiriyorsak, o zaman $targetMocVersion = “1.3.0.10418”.

3. İlk düğümde aşağıdaki PowerShell komutlarını çalıştırın:

$initialMocVersion = "<initial version determined from step 2>"
$targetMocVersion = "<target version determined from step 2>"

# MOC modülünü iki kez içeri aktarma
import-module moc
import-module moc
$verbosePreference = "Continue"

# SFS katalog önbelleğini temizleme
Remove-Item (Get-MocConfig).manifestCache

# Güncelleştirmeden önce sürümü geçerli MOC sürümüne ayarlayın ve durumu güncelleştirme başarısız olarak ayarlayın
Set-MocConfigValue -name "version" -value $initialMocVersion
Set-MocConfigValue -name "installState" -value ([InstallState]::UpdateFailed)

# MOC güncelleştirmesini istenen sürüme yeniden çalıştırın
Update-Moc -version $targetMocVersion

4. Güncelleştirmeye devam edin.

Kaynak

https://www.linkedin.com/pulse/azure-stack-hci-2405-update-darryl-van-der-peijl-kyw6e/?trackingId=iLVRzuHw8Wf8LkzgoEXuhg%3D%3D

Azure Stack HCI 2405 temel güncelleştirme sürümünde düzeltilip bilinen sorunlarla ilgili sürüm notları – Azure Stack HCI | Microsoft Learn