Active Directory ve Distributed File System DFS Birlikte Çalışma Senaryoları – Bölüm 7

Makalemin ilk bölümünde temel anlamda DFS kavramından bahsettim. İkinci bölümünde ise DFS replikasyonundan bahsettim. Üçüncü bölümde ise DFS’ in temel çalışma mantığı ve DFS senaryolarından bahsettim. Dördüncü bölümde ise File staging ve “Delete and Conflict”  konularına değindim. Makalemin beşinci bölümünde ise Namespace oluşturmuş ve bunun için iki üye sunucu ekleme işlemlerini tamamlamıştım. Altıncı bölümden itibaren ise lab ortamında uygulamalar yapmaktayım.

 

Lab ortamını bir kez daha hatırlayalım.

clip_image002

Domain Controller – TR site

DFS – TR site

DFS – UK Site

Client – TR Site

Client – UK Site

Router

Toplam 6 makinem var.

Lab ortamı için en son Namespace eklemiştim.  Ardından klasörler ve bunlara bağlı paylaşım dosyalarını ekledim.

Şimdi ise birden çok Namespace server eklememin avantajlarından yararlanmak için replikasyon bağlantılarını yapacağız.

Bu amaç ile replike yapmak istediğimiz klasör için iki tane path belirtmemiz gerekiyor. Aksi halde replike edecek diğer bir klasörü bulamayız.

Replikasyona sokmak istediğim klasör olan “Microsoft” için ek bir path daha tanımlıyorum.

clip_image004

clip_image006

Bu adımı makalemin bir önceki bölümünde bir kez daha yapmıştım. Bundan önceki klasör DFSTR yani TR site içerisindeki DFS sunucusu üzerince C diskinde bulunuyordu. Bu klasör ise DFSUK yani UK site içerisindeki DFS makinesinde bulunuyor.

clip_image008

Son durum aşağıdaki gibi;

clip_image010

Şimdi replika yapabiliriz.

 

 

clip_image012

Öncelikle replikasyon eklemek istediğimiz klasör üzerine sağ tıklıyor ve ardından Replicate Folder linkine erişiyoruz.

clip_image014

Replikasyon grup ismi ve klasör isimlerini varsayılan olarak bırakabilirsiniz.

clip_image016

Replikasyon üstünlüğü bölümünü de bu şekilde bırakarak ilerleyebilirsiniz.

clip_image018

Bir sonraki bölümde ise asıl üyeyi seçiyoruz. Eğer bu klasör yani klasörler, boş ise istediğiniz bir üyeyi Primary seçebilirsiniz, eğer iki klasörde dolu ise en günceli hangisi ise onu Primary seçebilirsiniz.

Benim klasörlerim boş olduğu için TR site içerisindekini Primary seçiyorum.

clip_image020

 

Topoloji seçim ekranında Full Mesh seçiyorum. Makalemin bundan önceki bölümlerinde bu konuyu detaylandırmıştım, hızlıca hatırlatıyorum.

Hub and spoke

Bu topoloji için en az 3 üye gerekmektedir. Bu üyelerden bir tanesi master olup diğerleri ile iki yönlü bir replikasyon gerçekleştirmektedir.

Full Mesh

Bu topolojide ise tüm üyeler birbirleri ile replike olmaktadır. Bir replikasyon grubunda 10 veya daha az üye var ise bu model kullanılabilir. Ancak 10 ve üstü üye var ise bu modeli kullanmamanız tavsiye edilmektedir.

No topology

Topolojiye henüz karar vermemişseniz ve bu sihirbazı kapattıktan sonra değişiklik yapmak istiyorsanız bunu seçebilirsiniz.

clip_image022

BW kullanımı tarafında ben Full seçerek ilerliyorum. Siz isterseniz aşağıdaki gibi günün belirli saatleri için belirli bir bw kullanımı seçebilirsiniz.

clip_image024

clip_image026

Özet bir ekran ve create diyerek süreci tamamlıyoruz.

clip_image028

 

clip_image030

Son olarak yukarıdaki gibi replikasyon noktasında bir takım gecikmelerin olacağına dair bir uyarı alıyoruz.

clip_image032

Replikasyon bölümünü DFS Management konsolundan kontrol ediyoruz.

İstersek kurulumu yaparken gerçekleştirdiğimiz ayarları bu bölümden değiştirebiliriz. Yani zamanlama, BW kullanımı ve benzeri.

Son olarak mevcut yapımız için bir rapor hazırlayalım.

clip_image034

clip_image036

Sağlık raporu alıyorum.

clip_image038

clip_image040

Üyeleri seçiyorum.

clip_image042

Backlogged files dediğimiz network üzerinde replikasyonu bekleyen dosyalarında sayılması raporun daha sağlıklı olması için gereklidir.  Yine replike olan dosyaların sayısı ve boyutunu da raporda görmek istiyoruz.

clip_image044

Bu konuyu makalemin ilerleyen bölümlerinde ayrıca detaylandıracağım.

Kaynaklar

https://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2013/07/31/dfs-replication-in-windows-server-2012-r2-revenge-of-the-sync.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc787066(v=ws.10).aspx

https://blogs.technet.com/b/askds/archive/2011/07/13/how-to-determine-the-minimum-staging-area-dfsr-needs-for-a-replicated-folder.aspx