Active Directory ve Distributed File System DFS Birlikte Çalışma Senaryoları – Bölüm 3

Makalemin ilk bölümünde temel anlamda DFS ve DFS namespace kavramından bahsettim. İkinci bölümünde ise DFS replikasyon kavramını anlattım. Bu ilk iki bölüme aşağıdaki linkler üzerinden erişebilirsiniz.

Makalemin bu bölümünde ise DFS’ in temel çalışma mantığı ve DFS senaryolarından bahsedeceğim.

Bildiğiniz gibi DFS konusunda iki temel teknoloji bulunmaktaydı, DFS Namespace ve DFS Replication. Bunların birlikte kullanılması ile oluşan senaryoları makalemin ikinci bölümünde detaylandırdım. Bu bölümde  Replikasyon konuda detaylara iniyoruz.

 

clip_image002

Temel anlamda farklı lokasyonlar için kurmuş olduğunu dosya sunucularının aynı lokasyondan gelen isteklere cevap verecek şekilde sistemin otomatik işliyor olması gerekmektedir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi NW kullanıcısı NW içerisindeki file server üzerindeki dosyalara, London kullanıcısı ise Longon içerisindeki file server üzerindeki dosyalara erişiyor olması gerekmektedir.

Bunu yapmakta ne var diyebilirsiniz, evet aslında her bir farklı ofis, bölge, departman veya başka bir ayrım altında bunu gerçekleştirebilirsiniz, ancak DFS ek olarak size bu alanların ortak kullanımını sunuyor. Yani NW ofisindeki bir kişinin eriştiği dosya ile London ofisindeki kişinin eriştiği dosya aslında aynı dosya. Olayda zaten burada değer kazanıyor, aksi halde her iki ofise iki farklı server kurmak işinizi çözecektir ( tabiki birde farklı yollar kullanmanız gerekli ancak bunu isterseniz aynı sunucu ve klasör isimleri ile bir şekilde çözebilirsiniz.)

Burada Microsoft bize DFS Namespaces ve DFS Replication teknolojilerini sunuyor. Bu teknolojiler sayesinde yukarıdaki gibi bir senaryo oluşturmamız mümkün.

Şekil üzerinden anlatmak gerekir ise;

Bir kullanıcı namespace içerisindeki herhangi bir dosyaya erişmek istediğinde (1) makine namespace server ile iletişime geçer. Namespace server, bu isim hiyerarşisini tutan makinedir ve bu istemci bilgisayara bu yol için bir sunucu listesi verir. İstemci makine bunu ön belleğine alır ve listedeki ilk sunucuya erişmek için aksiyon alır (2) . Varsayılan olarak bu ilk gidilen sunucu istemci ile aynı site içerisinde olan sunucudur ( o site için bir server olmaması veya yöneticinin hedef önceliğini değiştirmesi gibi durumlar haricinde).

Sunucu seçildikten sonra ilgili dosyalara erişim sağlanır. Buraya kadar işi yapan namespace kavramıdır. Ancak iş bunun ile bitmiyor. Bu erişilen dosyaların aynı olması için arka planda da DFS Replikasyon özelliği bu dosyalardaki değişiklikleri sürekli olarak RDC yardımı ile güncellemektedir.

Bu konuda aşağıdaki gibi detay bilgi için linki takip edebilirsiniz;

 

clip_image004

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc782417(v=ws.10).aspx

Bu ayrı bir konu başlığı olduğu için sadece detay merak edenler için sizlerle paylaşmak istedim. Günün sonunda ben bu linkleri takip ediyorum.

Temel olarak bize sunulan bu iki ayrı teknolojiyi ( namespace ve replication ) bir arada kullanarak farklı çözümler sağlayabiliriz.

Data Collection Senaryosu

Dağınık mimariye sahip olan şirket yöneticilerinin her bir şube – ofis için kaset yedekleri veya benzeri yedekleri alması, saklaması ve bunları merkeze ulaştırması noktasında sorunlar yaşar. Oysaki DFS ile şube üzerindeki verilerde merkeze replike olduğu için merkez üzerinden tek bir yedekleme işlemi ile süreci tamamlayabilirsiniz.

Burada temel olarak RDC ön plana çıkmaktadır. Çünkü zaten şube bağlantılarınız yavaş olduğu için oradaki verilerin merkezden çekilmesi ve yedeklenmesi pek mümkün olmamaktadır. Ancak RDC ve sadece değişen verilerin ki onlarında network üzerinden sıkıştırılarak gönderilmesi sayesinde bu işi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Yine replication schedules ve bandwidth throttling özellikleri sayesinde sahip olduğunuz bant genişliğini gün içerisinde daha efektif olarak kullanabilirsiniz.

Birde DFS replikasyon özelliğini namespace ile birlikte bu senaryo için kullanırsanız, veri toplamanın yanında birde şube çalışanları sadece kendi site içerisindeki sunucuyu kullanacak ve olası bir kesinti anında yine merkezdeki sunucu ile çalışmaya devam edecektir.

clip_image006

Data distribution

DFS namespace ve DFS replication doküman, yazılım veya şirket verilerinizi dağıtmak için kullanılabilir. Şubelerinize koyacağınız sunucuları bir namespace altında toplatıp DFS replikasyon özelliği ile merkezden bu dokümanları şubelere dağıtma şansını sahipsiniz.

clip_image008

Sharing files across branch offices

Büyük organizasyonların dünyanın çeşitli noktalarında ofisleri vardır. Böyle durumlarda kullanıcıların ihtiyaç duydukları her dosyanın ilgili şubenin dosya sunucusunda bulunma şansı çok düşüktür. Çoğu kez bu döküman başka bir şube dosya sunucusunda veya merkezi dosya sunucularında yer almaktadır. Böylesi büyük bir organizasyon için bu dosyalara her erişim network tarafında ciddi bir yavaşlama veya bu yavaşlığın ortadan kaldırılması için ciddi bir bütçe demektir.

Yine bu senaryo içerisinde sürekli seyahet eden kullanıcıların bir ofiste yaptıkları değişikliği diğer bir ofis sunucusundan alması son derece mantıkı olacaktır. Aksi taktirde en güncel sürüm hangi şube sunucusunda ise, dünyanın neresien giderse gitsin hep o sunucuya erişmek isteyecektir. Dahası o sunucu veya o sunucuyu barındıran ofis içerisindeki elektirik, data hatları ve benzeri alt yapı sorunlarının oluşması durumunda bu verilere erişim söz konusu olmayacaktır.

DFS Sayesinde bu 3 senaryoyu sizlerde şirket organizasyonunuzda kullanabilirsiniz.

Makalemin bu bölümününde sonuna gelmdim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileği ile.

 

 

Kaynaklar

https://blogs.technet.com/b/filecab/archive/2013/07/31/dfs-replication-in-windows-server-2012-r2-revenge-of-the-sync.aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc787066(v=ws.10).aspx

https://blogs.technet.com/b/askds/archive/2011/07/13/how-to-determine-the-minimum-staging-area-dfsr-needs-for-a-replicated-folder.aspx