Active Directory Recycle Bin özelliği aktif mi nasıl kontrol ederiz?

Bir ortamda çalışmanız gerekli ve öncelikle RB özelliği açıkmı kontrol etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz;

1. Open adsiedit.msc
2. Connect to the Configuration naming context
3. Expand CN=Configuration…
4. Go to the properties of CN=Partitions
5. Scroll down the list of attributes and find msDS-EnabledFeature and see if it set to:

CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=mydomain,DC=com

Ya da aşağıdaki PowerShell işinizi görecektir

Import-Module activedirectory

Get-ADOptionalFeature -filter *


Yukarıda gördüğünüz gibi Recycle Bin özelliğinin açık olduğunu görebiliyoruz.