Active Directory Makaleleri 10 Active Directory içerisinde Hazir Sorgulamalar Oluşturmak

Active Directory Users and Computers, active directory domain içerisinde kullanıcı, grup, bilgisayar hesaplarının yönetimlerini yapıldığı, şirketinizin organizasyon şemasının yapılandırıldığı ve group policy gibi güvenlik yönetiminin yapılandırıldığı yönetim konsoludur. Bu başlık altında Active Directory Users and Computers’ün detaylı bir şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Active Directory Users and Computers konsolunda en üstte Saved Queries isimli bir kap vardır. Bu kabın içerisinde sıklıkla kullandığınız sorgulamaları hazırlayıp, ihtiyacınız olduğunda bu bölümden hazır bir şekilde kullanabilirsiniz.

image001

Saved queries içerisinde oluşturulmuş sorgulamalar sürekli olarak kendini güncellerler. Şimdi bunun kullanımını bir kaç örnekle açıklayalım.

Birinci örneğimizdeki hazırlayacağımız query domain içerisinde disabled yapılmış kullanıcı hesaplarını listelesin.Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Saved Queries üzerinde sağ tuş New’den Query tıklanır.

image002

2. New Query penceresinde Name kısmına query için bir isim verilir, Description kısmına da tanımlayıcı bir bilgi girilir. Include subcontainers kutucuğu işaretlenerek belirtilen kap altındaki bütün alt klasörleri kapsayacak şekilde sorgulamanın çalışması sağlanır.

image003

3. Define Query butonuna tıklanarak sorgulamanın şartları belirlenir. Karşımıza Find Common Queries penceresi gelir.

image004

Burada Disabled accounts kutucuğu işaretlenir ve OK ile onaylanır.

4. Karşımza tekrar New Query penceresi gelir ve Query String bölümüne belirtilen şartın sorgulama cümleciğinin geldiği görülür.

image005

5. OK ile işlem onaylandığında Saved Queries altına verdiğimiz isimde sorgulamanın oluştuğunu göreceksiniz.

6. Bu sorgulamanın üzerine tıklayınca da sorgulamanın şartına uyan kayıtların listesinin geldiğini göreceksiniz.

image006

İkinci bir örnekle daha bunu pekiştirelim. Bu örnekte de domain içerisindeki Administrators grubuna üye olanları listeleyen bir sorgulama yazacağız:

1. Saved Queries üzerinde sağ tuşa basıp New Query tıklanır.

2. Karşımıza gelen New Query penceresinde name kısmına query için bir isim description kısmına da açıklayıcı bir bilgi yazılabilir.

image007

3. Define Query tıklayarak karşımıza gelen Find Users Contact and Groups diyalog kutusunda Find bölümünden Users, Contacts and Groups seçilir.

image008

4. Alt bölümden Advanced tabına geçin ve Field butonuna tıklayıp, açılan seçeneklerden User’dan Member Of tıklayın.

image009

5. Value kutucuğuna Administrators girin ve Add ile şartınızı ekleyin.

image010

6. OK ile onaylayın.

7. New Query penceresine tekrar geri döneceksiniz. Burada query string kutusuna da belirtilen şarta uyan sorgulama kodunun geldiğini göreceksiniz.

image011

8. OK ile onaylayınca arka plana sorgulamanın geldiğini, sorgulamaya tıklayınca da şarta uyan kayıtların listelendiğini göreceksiniz.

Mesut ALADAĞ