% 20,6 Bilişimcinin İşsiz Olduğu Ülkemizde, 10.000 Hint’li Bilişimciye İş İmkanıTürkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ilk kez açıkladığı meslek gruplarına göre işsizlik araştırmasına göre; 178 bin bilgisayar eğitimi alan kişinin 98 bini çalışıyor, 25 bin bilgisayar mezunu işsiz. Geriye kalan 55 bin ise sektör içerisinde iş aramadığını belirtmekte.

Sektörel işsizlik oranının bu kadar yüksek olduğu ülkemizde, bilişim sektörüne yön vermeye çalışan bazı uluslar arası şirketlerin Hindistan’dan bilişim çalışanı ihraç etmeye hazırlandığı duyumu alıyoruz.

Ülkemizde yeterli sayıda bilişimci olmadığı ve Hint’li yazılımcıların, Türk yazılımcılardan daha üstün olduğu şeklindeki savunma ile talep yapılan Hint’li bilişimcilerin proje boyunca gidip gelecek olanlarla sayılarının 10.000 civarına ulaşacağı belirtiliyor.

Bunu konunun tarafı olan, yani hem Hint’lileri ülkemize getiren, hem de bu firmaya proje veren firmalara, tabi bu arada Yazılım Sanayicileri Derneği gibi kurumlara da soruyor olacağız. Bir sonraki yazımızda da bu konuyu daha detaylı vereceğiz.

Ancak daha önemlisi, Ulaşım Şurasında, Bakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan hedefi, 2023’de 160 Milyar $ ile bölgenin bilişim ihracatı lideri olmak olan Türkiye, acaba ülkeiçi büyük projelerinde 10.000 Hint’li kullanarak bu hedefe nasıl ulaşacak?

Hint’lileri kullanarak, acaba ülkemize mi destek olunuyor? Yoksa projeyi yapacak ve alacak olan firmaların düşük işçilikten kaynaklanan karlılığına mı?

Bu tür yaklaşımlar, BT sektörünün hedefinin tam zıttı yönünde eylem planlarının uygulanması anlamına gelmiyor mu?

Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı 9. plana bakarsanız;


    BT, Türkiye için stratejik önemdedir. Ülkemiz muhakkak BT üretmelidir. Başta yazılım olmak üzere BT’nin tüm yelpazesinde üretim hedeflenmelidir. BT’ye yatırım, ülkenin geleceğine yatırımdır. BT yatırımları kamu ve özel sektörün ortak sorumluluğundadır……. Ulusal eylem planı esnek ve öğrenen bir yapıda olmalıdır. Ulusal eylem planı insan gücü eğitimi, okullar, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler), bilgi merkezleri, kütüphaneler, merkezi ve yerel yönetimler için ölçülebilen esnek bir “yol haritası içermelidir.

deniliyor. Türkiye Bilişim eylem planında “ucuz yabancı iş gücünün kullanılması” yer almakta mıdır? Bu “ucuz yabancı işgücü” ülkenin knowhow’ına nasıl katkıda bulunacaktır?

Hindistan, kendi ülkesini pazar olarak kullanacak firmalara “% 25 yatırım yapma” mecburiyeti koyuyorken, çokuluslu firmalar ülkemizin bu konuda farkındalığının zayıflığını kullanarak, Hindistan’ın isteğini mi yerine getiriyor?

Türk.internet olarak, bilişim sektöründe “üretime katkı” olmayan “ucuz yabancı istihdamı” konusunun takipçisi olacağımızı ve Türkiye bilişim sektörüne zarar verici bu yanlışlıklarla ilgili olarak sektörümüzü bilgilendirerek uyarıcı olmaya devam edeceğimizi belirtiriz. Bir sonraki yazımızda proje hakkında detaylı bilgi vereceğiz.


https://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=27018