% 20,6 Bilişimcinin İşsiz Olduğu Ülkemizde, 10.000 Hint’li Bilişimciye İş İmkanı

Akbank’ın Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda CIO’su Alpaslan Özlü,
2010 yılındaki öncelikli hedeflerinin, bankanın tüm IT altyapısının
Hindistan üzerinden “offshore outsourcing” edilerek yürütüleceği olduğu
ifade etmekte.

2009 yılında, bir önceki yıla göre %60 oranında bir artışla kar’ı 2.7
Milyar liraya ulaşan Akbank’ın, ülkemizdeki işsizlik sorununa ve
bilişimci işsizliğinin yüksek olmasına karşın, sürdürdüğü yeni
stratejisi ile bilişim işlerinde yüksek sayılarda yabancı insan kaynağı
çalıştırmakta olduğu ve bu sayıyı sürekli olarak artıracak yeni
planlamalar yaptığı görülüyor.

Bilişim sektöründe %20.6 oranında işsizin bulunduğu (30,000’e yakın
işsiz) ülkemizde Akbank’ın, kendi bilişim altyapısı için binlerce Hint
kökenli bilişimciye iş imkanları yaratıyor olmasının, Akbank’ın
kendisine ve Hindistan’a çok yararlı olacağı aşikar. Ancak Türkiye’nin
ülke ekonomisine ve bilişim sektörüne yapacağı olumsuz etki de kolayca
hesaplanabilir.

Dış Kaynak Kullanımı olarak adlandırılan bu strateji ile çok ucuza
eleman kullanılmaktadır. Hindistan bilindiği gibi yurtdışı dış hizmet
konusunda, hem yerinde, hem de uzaktan servis konusunda lider durumunda.
Türkiye’de yıllardır Hindistan mucizesi konuşuluyor ve Hindistan gibi
olmak hedefleniyor.

Ama şimdi bırakın Hindistan gibi olmayı, biz de Hindistan’ın büyümesine
katkıda bulunan ülkeler arasında oluyoruz. Ne ironi ama değil mi?

Oysa dış kaynak kullanımınının yurtiçinden de temini mümkün. Gerçi
yabancı elemanların getirilme izni alınırken, “yurtiçinde bu sayıda
bilişimci yok” ya da “Hint’li bilişimci/yazılımcılar, bizimkilerden daha
kaliteli” gibi nedenler uyduruluyor ama birinci neden için % 20,6
işsizliği bir daha hatırlatalım, ikinci neden ise yorumlarınıza
bırakıyoruz.

Son yıllarda uluslararası bilişim şirketlerinin Hindistan’da
oluşturduğu “outsourcing” merkezlerinin temel amacı, gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelerdeki bilişim projelerinin Hindistan’a taşınması,
bilişim proje maliyetlerinin daha aşağı çekilmesi, sermayenin daha fazla
kar eder hale gelmesidir.

Akbank bir süredir projelerinde dış kaynak kullanımını, hem ülkemizde
ikamet ettirilen Hintli bilişimciler ile ve hem de Hindistan’da yerleşik
firmalara işlerin verilmesi şeklinde yürütüyor.

50 Milyon Dolarlık Hintli Bilişimci İçin Sözleşme İmzalayan
Akbank’tan Sessizlik

Bu konuyu geçtiğimiz günlerde yayınlaşmıştık[1]. Ondan sonra konuyla
ilgili kendilerinden yazılı ve sözlü olarak bilgi istediğimiz Akbank
yetkilileri sorularımıza yanıt vermekten kaçındılar. Yayınlanacak haberi
gördükten sonra yorum yapacaklarını belirttiler.

Duyumlarımıza göre dış kaynak kullanımı ile ilgili olarak en son 50
Milyon Dolar’lık sözleşmeye imza attığı belirtilen Akbank’ın yakın
zamanda yeni bir “Offshore Outsource” proje ile binlerce Hint’li
çalışana daha istihdam sağlayacağı belirtilmekte. İstihdam edilen Hintli
bilişimciler, hem Akbank’ın Ümraniye deki uygulama geliştirme binasında
hem de Hindistan’da yerleşik olarak halen çalıştırılıyor ve
çalıştırılacak.

IBM, Infosys(Finalce) bu konuda Akbank’ın yakın çalıştığı iki dış kaynak
(outsourcing) tedarikçisi. Yeni dış kaynak alımının Türkiye’de yerleşik
dahi olmayan Infosys (www.infosys.com) firması üzerinden
gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte.

Bu firmaların Hint’li istihdamına ön ayak olduğu ve bunun için Akbank
yönetimini bir süre önce Hindistan’da ağırlayarak buradaki yatırımlar
konusunda bilgilendirdiği, iş geliştirdiği aldığımız duyumlar
arasındadır. Arkasından da Akbank’ın Genel Müdür Yardımcısı ve aynı
zamanda CIO’su Alpaslan Özlü’nün 2010 yılındaki öncelikli hedeflerinin
tüm IT altyapısının Hindistan üzerinden “offshore” edilerek
yürütüleceğini açıkladığı ifade edilmekte.

Akbank’ın Binlerce Hintli İstihdam’ı Yasalara Uygun mu?

4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanuna göre
ülkemizde çalıştırılacak yabancı personel izninin alınabilmesi,
“başvurulan iş için ülke içinde aynı niteliğe sahip kişinin bulunmaması
koşuluna bağlıdır. Ama 30,000’e yaklaşan işsiz bilişimcinin Akbank’ın
ihtiyaç duyduğu kıstaslara uygun olmaması söz konusu dahi olamaz. Bir an
bunun mümkün olabileceğini, yani Türkiye’de 30,000 işsizin Akbank’ın
aradığı özellikleri taşımadığını düşünelim. Bu durumda da hem Akbank’ın
hem de Akbank’a istihdam sağlayan bilişim şirketlerinin kalifiye insan
yetiştirme konusunda çaba harcamaması ve bu ülkeye yatırım yapmaktan
kaçınmasını doğru mudur?

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Elektrik Mühendisleri odası
yönetimi, Türkiye’de gerekli nitelikte bilişimci eksiği olmadığını ifade
ederek, yapılan yanlışlığı onaylamalarının mümkün olmadığını belirtti.

Akbank, dış kaynak kullanımının yasal olup, olmadığı konusundaki
sorularımızı da yanıtlamaktan kaçınmıştır.

Türkiye Bilişim Sektörünü Nasıl Etkileyecek ?

Türkiye’de elde edilen bilişim gelirlerinin %80’den fazlasının
yurtdışına aktarıldığı ülkemizde Türkiye’de kalıcı yatırım yapmaktan
kaçınan uluslararası IT şirketlerinin dış kaynak kullandırma çabaları
hem ülke ekonomisi için büyük umutlar bağlanan Türkiye bilişim
sektörünün tamamen yok olmasına hem de işsizlik sorununu çok daha fazla
sayıda artırmasına sebep olacaktır.

Burada hükümetin/hükümetlerin, 3G de olduğu gibi “yatırım şartı”
koymasının artık zamanı gelmedi mi?

Bu firmaların ülke değerlerinden istifade etmesi ve buna karşın ülke
için sorumluluk taşımayan ve salt daha fazla kazanmak adına yapılan
çabaların ne kadar etik olup, olmadığı tartışılırken; diğer taraftan
4817 sayılı yasaya rağmen ve bu işsizlik ortamında yabancı çalışan
istihdamının nasıl sağlandığı konusu soru işareti olarak durmaktadır.

 

https://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=27089