Ay: Mayıs 2016

just enough administration (JEA)

just enough administration (JEA)

Aslında yeni bir teknoloji olmayan JEA, temelde powershell komut setinin bir güvenlik özelliği olarak açıklanabilir. Temel amacı yöneticilere sadece ihtiyaç duydukları hakları vererek hata yapmalarını, kötü niyetli olmaları durumunda sisteme zarar vermelerini veya saldırı yüzünü …