Etiket: Secure E-Mail ( Dijital Imza )

Secure E-Mail ( Dijital Imza )

Secure E-Mail ( Dijital Imza )

Dijital İmza Nedir? Bugün yazılı dökümanlarda kullandığınız imzalar gibi, e-mail veya elektronik datanın yazarının/diğer imzalayıcılarının tanımlanması için dijital platformda kullanılan imzalardır. Dijital imzalar, Dijital Sertifikalar kullanılarak yaratılır ve onaylanır. Bugün, hukuk kurumları dijital imzaların yazılı …