magnify
Home Active Directory The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921
formats

The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921

Windows Server 8 de Active Directory Domain Servis Rolünü yükledikten sonra dcpromo.exe yi çalıştırmak istediğiniz zaman aşağıdaki gibi bir uyarı alacaksınız

The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921

Bunun sebebi artık AD deployment senaryosu powershell ortamına aktarıldığı için, yani dcpromo yerine artık powershell içerisindeki ADDSDeployment komutunu kullanıyoruz. Bu komut 73 cmdlet içermektedir.

Örnek komutlar aşağıdaki gibidir

PS> Import-Module ADDSDeployment
PS> $pass = Read-Host -AsSecureString -Prompt “Enter Password”
PS> Install-ADDSForest -DatabasePath “C:\Windows\NTDS” `
-DomainMode “Win8” `
-DomainName “lab.local” `
-ForestMode “Win8” `
-InstallDNS:$true `
-LogPath “C:\Windows\NTDS” `
-RebootOnCompletion:$true `
-SafeModeAdministratorPassword $pass `
-SYSVOLPath “C:\Windows\SYSVOL”

Veya yine eskiden olduğu gibi görsel bir arayüz ile bu işlemi yapabiliyorsunuz

Bu yeni sihirbazın ismi Active Directory Domain Services Configuration Wizard

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
The Active Directory Domain Services Installation Wizard is relocated in Server Manager. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=220921 için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit