magnify
Home Posts tagged "Infrastructure Master FSMO Role"
formats

Infrastructure Master FSMO Role

Altyapı FSMO Rolü Bir etki alanındaki nesneye başka bir etki alanındaki nesne tarafından başvurulduğunda, başvuru GUID’i, SID’i (güvenlik sorumlularına başvurular için) ve başvurulan nesnenin DN’sini gösterir. Altyapı FSMO rolü sahibi, bir nesnenin etki alanları arasındaki nesne başvurusunda kullanılan SID’ini ve ayırt edici adını güncelleştirmekten sorumlu olan DC’dir. NOT: Altyapı Yöneticisi (IM) rolü, Genel Katalog sunucusu

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Infrastructure Master FSMO Role için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit