Etiket arşivi: ASM disk grupları üzerinde Oracle 11g

Asm ile Oracle 11g Veritabani Kurulumu – Bolum 2

Bir önceki makelemizde, Vmware ESX Server platformunda kurulu olan Oracle Enterprise Linux(OEL) 5.0 işletim sisteminde yapılandırdığımız ve mühürlediğimiz DATA1, DATA2 ve RECO1 adlı ASM disklerinde Oracle 11g R1 veritabanı kurulumuna başlayacağız.

Vmware programında OEL 5.0 makinemizi çalıştırıp “oracle” kullanıcısı ile oturum açıyoruz. Daha önceden /home/oracle dizini altına kopyaladığım Oracle11g DB kurulum programını terminal penceresinden;

$  /home/oracle/runInstaller.sh komutu ile grafiksel kurulum sihirbazını çalıştırıyoruz.

image001

Advanced Installation seçeneğini işaretlerek NEXT düğmesine tıklıyoruz.

Varsayılan envanter dizini ve Operating System Group altında oinstall adlı grubu seçili bırakarak ilerliyoruz.

image002

Kurulum tipi olarak üç seçenek çıkacak;

ENTERPRISE EDITION: Flashback Database gibi pek çok özelliği barındırmaktadır. Oracle Spatial, Real Application Clusters, Oracle OLAP, Oracle Label Security ve Oracle Data Mining gibi özellikler bu lisanslama modelinde mevcuttur.

STANDART EDITION: Orta boy ölçekli firmalar için gerekli olacak özelliklere sahiptir. 4 tane CPU ya kadar sınırlı Real Application Clusters gibi özellik bu lisanslama paketine dahildir. Ancak, Oracle Label Security gibi pek çok add-on özellik mevcut değildir.

CUSTOM: Yüklenecek add-on seçenekleri sizin belirlemenizi sağlar.

image003

Enterprise Edition seçeneğini seçerek ileriyoruz.

Bir önceki makalede oracle kullanıcısının profil dosyasında tanımladığımız ORACLE_BASE ve ORACLE_HOME  değişkenleri bu pencerede karşımıza çıkmaktadır. Varsayılan lokasyonları değiştirmeden yolumuza devam ediyoruz.

image004

Başarılı kurulum için yapılan “kurulum öncesi gereksinimler” testini başarıyla geçtikten sonra ilerliyoruz.

image005

Select Configuration Option kısmında Configure Automatic Storage Managent(ASM) seçeneğini seçerek Oracle veritabanı dosyalarının bulunacağı disk gruplarını oluşturacağız. Seçimi yapıp ASM instance için sistem parolasını girerek ilerliyoruz.

image006

Daha önceden mühürlediğimiz ASM disklerimizi sisteme göstermek için alttaki Change Disk Discovery Path… adlı düğmeye tıklayıp /dev/sd* ile disklerin lokasyonunu sisteme tanıtıyoruz.

image007

DATA adlı disk grubunda bulunacak ilk iki diski işaretleyip REDUNDANCY seçeneğini Normal olarak işaretliyoruz ve ilerliyoruz. Üçüncü disk ilerde veritabanı kurulumunda Flashback Database seçeneğini kullanmak üzere RECO disk grubunda yer alacağından işaretlenmemesi gerekmektedir.

Normal: Eğer diskleriniz RAID mimarisinde değilse seçilir ve bu redundancy mimarisinde disk grubunda en az 2 fiziksel disk bulunmalıdır.

External: Diskleriniz donanımsal RAID ile yapılandırılmışsa bu seçenek seçilir ve disk grubu RAID koruması altındadır. Tek disk yeterlidir.

image008

Oracle lisanslaması sonrasında size verilen Metalink Kodunu buraya girebilirsiniz. Metalink kodunuz olmadan yama indiremez ve destek alamazsınız. Kurulum sonrasında da Oracle firması ile irtibata geçerek metalink kodunuzu sağlayabilirsiniz. Test amaçlı kurulum yaptığımızdan, bu pencerede birşey girmeden ilerliyoruz.

Summary penceresinde son gözden geçirme yaptıktan sonra INSTALL düğmesine basarak Oracle 11g yazılımı ve ASM instance kurulumuna başlıyoruz.

image009

En son kurulum ekranında çıkan kurulum scriptlerinin terminal pencerede çalıştırılması gerekmektedır. Bu scriptler root hesabı ile çalıştırılacağından terminal pencerede su – root komutu ile ”root” hesabına geçilmelidir.

image010

Her iki scriptte çalıştırıldıktan sonra Execute Confıguration Scripts penceresinde OK tuşuna tıklıyoruz.

image011

Oracle Net Configuration Asistant ile Oracle NET servisleri ve listener konfigürasyonu yapılmakta, Oracle Database Configuration Assistant ile veritabanı parameter değerleri oluşturulmaktadır.

Bir sonraki aşamada veritabanı kurulumuna geçiyoruz. Bu amaçla, yeni bir terminal pencerede aşağıdaki komutu çalıştırarak Veritabanı Yapılandırma Sihirbazını çağırıyoruz.

$  /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/dbca

image012

Database Configuration Assistant penceresinde, Create a Database seçeneğini tıklayarak ileriliyoruz.

image013

İkinci adımda yer alan veritabanı şablonlarından General Purpose or Transaction Processing seçeneğini tıklayarak ilerliyoruz.

General Purpose or Transation Processing : Kullanıcı sayısının yüksek, transactionların yoğun ve kısa aralıklarla oluştuğu, ve yüklemelerin create ve update işlemleri olduğu 7/24 zamanları için bu şablon önerilir. Instance yönetimi bu pozisyona uygun oluşturulur.

Custom Database: Parametre değerlerini manuel giriş yapılacağı durumlarda kullanılır. Database dosyaları kurulum esnasında manuel oluşturulur.

Data Warehouse: Kullanıcıların raporlama, yoğun olarak sorgu ve analiz yaptıkları durumlarda bu şablon önerilir.

image014

Üçüncü adımda Global Database Name kısmına veritabanı ismini yazıyoruz. Ben örneğimde ORCL ismini giriyorum. SID otomatik olarak tekrar ORCL olmakta. (NOT: Oracle kullanıcısının profilinde tanıttığımız ORACLE_SID değişken ismi ile burda girilen SID isminin aynı olması lazım)

image015

Oracle veritabanını ve ASM instance yönetmek için Oracle ile gelen Enterprise Manager konsolunun yüklemek için Configure Enterprise Manager seçeneğini seçip diğer ayarları varsayılan ayarlarda bırakıyoruz ve ilerliyoruz.

image016

Oracle sistemimizi yönetecek kullanıcı hesapları için ayrı ayrı parolalar giriyoruz. Ben örnekte hızlı olsun diye tek bir parola belirleyeceğim, ancak gerçek “production” ortamında ayrı ayrı şifreler verilmesi gerekmektedir. 11g kompleks şifreleme özelliğini zorunlu tutar(şifre en az 8 karakter uzunluğunda olmalı, en az 1 rakam, en az 1 büyük harf ve en az 1 sembolden oluşmalıdır).

Bir sonraki adımda yeralan Storage Options kısmında veritabanımızın depolama seçimini yapmamız gerekecek. Daha önceden ASM kurduğumuzdan ASM seçeneğini seçip ileriliyoruz.

File System: Belirtilen bir dizine yapılan standart depolama seçeneğidir.

ASM: Farklı disklerden oluşan disk gruplarında eş zamanlı ve paylaşımlı depolama sistemidir. Depolama Oracle tarafından control edilir ve very kaybı riski en aza indirgenir.

Raw Devices: Eğer Real Application Clusters ortamında kurulum yapılmaktaysa ve cluster dosya sistemi yoksa(mesela OCFS) o zaman bu seçenek seçilir.

image017

Yedinci adımda uygun ASM disk grupları yer alacaktır. ASM yapılandırmasında DATA adlı disk grubumuz olduğundan, Flash Recovery Area gibi yedek dosyaların yer alacağı ayrı bir disk grubuna ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple RECO adında yeni bir ASM disk grubu oluşturmak için mevcut pencereden Create New düğmesine tıklıyoruz.

image018

Disk Group Name kısmına RECO yazıp listedeki tek diski işaretleyerek, REDUNDANCY seçeneğini tek diskimiz olduğundan External olarak işaretleyip OK düğmesine tıklıyoruz.

Bir önceki penceremizde her iki disk grubununda seçili olduğundan ve durumlarının(state) MOUNTED olduğundan emin olarak NEXT düğmesine tıklayıp bir sonraki adıma ilerliyoruz.

image019

Oracle dosyalarının lokasyonu +DATA şeklinde bir lokasyonda yer almaktadır. Oracle, ASM ile bundan sonra tüm database dosyalarını DATA adlı diskgrubu içindeki mevcut disklerde paylaştıracak ve yönetimini otomatik olarak kendisi yapacaktır. Multiplex Redo Logs and Control Files seçeneğini tıklayarak alternatif lokasyon belirleyebilir ve disk grubunda bir sorun meydana gelse dahi veritabanın çalışmasını sağlayan redo loglar ve kontrol dosyalarının farkli yerlerde de barındırılması sebebiyle veritabanını kolayca ayağa kaldırabilirsiniz.

image020

Bir sonraki adımda FlashBack Recovery Area olarak kullanılacak ASM disk grubu seçilmiştir. Flash Recovery Area alanı, tüm data dosyalarının 2 kopyasını, artalan yedekleri(incremental backups), kontrol dosyalarını, SPFILE lerı, arşivlenmiş redolog dosyalarını barındıracağından yeterince büyük bir alan olmalıdır.

Enable Archiving seçeneği ile online redolog dosyalarının yedekleri tutulmakta ve böylece felaket anında geri kurtarma imkanı olmaktadır. Ancak, disk alanının yeterince geniş olduğu dsk grupları seçilmezse veritabanı işlem performansında düşüş olur.

image021

Bir sonraki adımda, Sample Schemas seçeneği örnek tablo, index ve diğer objelerin yer aldığı şemaları kurar. Eğitim amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Ben bu kısmı işaretlemeden atlıyorum.

Onbirinci adımda açılan pencerede;

MEMORY: instance yönetimi için kullanılan bellek yönetimi ve değerlerinin yer aldığı pencere gelmektedir. Oracle11g ile yeni gelen bir özellik olan Automatic Memory Management(Otomatik Bellek Yönetimi) özelliği seçili olduğu takdirde instance bellek yönetimi Oracle tarafından yapılacaktır. Yüksek performans için bu seçeneğin işaretlenmesi tavsiye edilir.

SIZING: Database block ebadı ve aynı anda maksimum kaç kullanıcının bağlanacağını belirten değerler yer alır. Varsayılan ayarlarda bırakıyorum.

CHARACTER SET: Veritabanının hangi karakter setini kullanacağı, varsayılan dil ve bölge ayarları tanımlanır.

CONNECTION MODE: Veritabanına bağlantının ne tür olacağını belirtir. Dedicated Server seçilirse(varsayılan budur), bellekte ayrılan Program Global Area tüm kullanıcılara paylaştırılır. En fazla 40 eşzamanlı kullanıcı için idealdir. Daha fazla sayıda eşzamanlı bağlanacak kullanıcı sayılarında Shared Server tavsiye edilir. Memory içinde her kullanıcı için ayrı PGA açıldığından veritabanı I/O performansında azalma meydana gelmez.

image022

Ben örneğimde Memory Size değerini 340 MB olarak düzeltip, AMM seçeneğini işaretliyorum ve diğer tüm sekmelerdeki ayaraları varsayılan olarak dokunmadan NEXT tuşuna tıklayarak ilerliyoruz.

Bir sonraki adım güvenlik ayarları olarak Oracle 11g teknolojisinin kullanılacağı yada daha önceki versiyon güvenlik ayarlarının kullanılacağı seçeneği sunar. Ortamda Oracle11g öncesi veritabanları varsa, ikinci seçenek uygundur. Eğer sadece 11g kullanılacaksa, ilk seçeneğin işaretlenmesi tavsiye edilir.

Bir sonraki adımda, Oracle Tavsiyecileri(advisor) ile sistemin performasının periyodik check-up edilmesi, istatistiklenmesi ve raporlanması amacı ile Enable Automatic Maintanance Tasks adlı kısım yer almaktadır. İşaretledikten sonra ilerliyoruz.

Bir sonraki adımda, fiziksel dosyalarımız ve redo log grupları ile ilgili bölüm gelmekte. Bu kısımda mevcut redolog gruplarına yeni üyeler ekleyebilir yada yeni redo log grupları ekleyebilirsiniz. İşlem yapmadan ilerliyorum.

image023

En son pencerede Create database seçeneği işaretlerek FINISH düğmesine basarak veritabanını oluşturabilir, yada Save as a database template seçeneğini seçerek mevcut konfigürasyonu şablon olarak kaydedebilir ve ilerde veritabanı oluşturmak için kullanabilirsiniz.

image024

Başarılı kurulumumuzu aşağıdaki snapshotta görüldüğü gibi bitiriyoruz.

image025

Kurulum sonrasında OEL 5.0 üzerinde ASM instance ve veritabanın her reboot sonrası otomatik açılabilmesi için /etc/oratab dosyası içinde aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır.

+ASM:/u01/app/oracle/products/11.1.0/db_1:Y
orcl:/u01/app/oracle/products/11.1.0/crs:Y

İPUÇLARI: Linux ortamında her açılış sonrası “oracle” adlı  kullanıcı ile oturum açıp, terminal pencereden aşağıdaki komutları çalıştırmak gerekir. İnternetten bunların ototmatik scriptlerini bulup her reboot veya açılış sonrası bu zahmetten tabikide kurtulabilirsiniz.

$   /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/lsnrctl start à LİSTENER servisini çalıştırır

$  / u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/dbstart à DATABASE ve ASM INSTANCE ları  çalıştırır

$  / u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/emctl start dbconsole à Oracle Enterprise Manager konsolunu  çalıştırır

http://linux1.oradata.net:1158/em ile Mozilla web tarayıcısı üzerinden Oracle Enterprise Manager konsoluna giriş yapabilir ve veritabanı yönetim aktivitelerini sağlayabilirsiniz.

Bir dahaki sefere Oracle 11g Enterprise Manager konsolunun Veritabanı Yöneticilerine ne gibi kolaylıklar sağladıkları üzerine makalemde görüşmek üzere…

Uğur İNAL

Asm ile Oracle 11g Veritabani Kurulumu – Bolum 1

 

Oracle 11g, Oracle 10g generasyonundan itibaren “kur ve unut” felsefesinin en son durak noktasıdır. Memory yönetiminin otomatikleştirilmesi, yeni bir takım “advisor” ların eklenmesi ve hayran bırakacak şekilde sürdürülebilirliğin arttırılması ve çökme riskinin neredeyse ortadan kaldırılması ile veritabanı teknolojisinde yeni bir süreçtir.

Oracle mimarisinde “database” ve “instance” kavramları farklılık göstermektedir. Diğer veritabanı ürünlerine gore Oracle tarafında bu iki kavram üzerinden hareket edilmektedir.

Database

Database, ilgili biligileri toplayan ve sürdüren bir database sunucusu üzerinde yer alan fiziksel disk üzerindeki  bir veya birden fazla dosya içindeki data topluluğudur. Database, çeşitli mantıksal ve fiziksel yapılardan oluşur. Tablolar, ilişkili datalardan yeralan satır ve kolonlardan meydana gelir. Genelinde, database datalara yetkisiz erişimi engeleyen güvenlik seviyelerini sağlar. Oracle 11g, güvenlik noktasında  pek çok mekanizma ile veritabanı yöneticilerinin ve yazılımcıların işlerini kolaylaştırır(oturum izleme, transaction izleme, objelerin izlenmesi, tablespace şifreleme metodu ile tablo kolonlarının şifrelenmesi, Oracle Wallet servisi v.b).

Dosya tarafında database 2 kategoriye ayrılır. database dosyaları ve database dışı dosyalar… Database dosyaları data ve metadata ile ilgili bilgileri içerir, database dışı dosyalar ise veritanabının çalışması için gerekli olan başlangıç parametreleri, kayıt günlükleri, alert dosyaları ve control dosyaları gibi sistem dosyaları ile ilgili bilgileri içerir.

Instance

Bir fiziksel sunucunun ana parçaları CPU(lar), disk alanı ve memory(RAM)’dir. Oracle database, fiziksel disk üzerinde saklanır, ancak bir Oracle instance memory içinde saklanır. SGA(system Global Area), içersinde veri barındıran bir grup paylaşımlı bellek yapısı(shared memory structure) ve Oracle veritabanı “instance”’ı hakkında kontrol bilgileri taşıyan bellek kısmıdır.Aynı “instance” ‘a bağlanan birden fazla kullanıcı SGA’da bulunan veriyi paylaşır. SGA ve Oracle işlemleri(processes) bir Oracle “instance”’ını oluşturur.Bu instance başlatıldığı anda SGA bellek alanı tutulur ve instance kapatılınca SGA alanı işletim sistemi tarafından bırakılır.Her bir instance’ın kendi SGA’sı vardır.SGA’da hem okuma hem de yazma işlemleri vardır.

image001

 

ASM-Automatic Storage Management

Otomatik Depolama Yönetimi (Automatic Storage Management-ASM), veritabanı tarafından kullanılan veri dosyalarını ve işletim sistemi seviyesi diğer dosyaların düzenini, ikiden fazla sayıdaki fiziksel disklere dağıtarak otomatikleştirmedir. ASM ortamına, yeni fiziksel diskler ilave edildiğinde veritabanı dosyaları, bu tanımlanan yeni “disk grubuna” optimum performans için yeniden dağıtılır. Bu multiplex özelliği veri kaybı olasılığını ortadan kaldırır ve yedeklerin farklı disklerde saklanması seçeneğine nazaran daha yüksek performans ve kolay yönetim sağlar.

Biz örneğimizde, ASM mimarisini kullanacağız.

ORACLE ENTERPRISE LINUX 5.0 ÜZERİNDE ORACLE 11g ENTERPRISE EDT. VE ASM KURULUMU

Örnekte yer alan Oracle 11g veritabanı için Oracle Enterprise Linux 5.0 işletim sistemi kullanılmış ve kurulum Wmware ESX Server 1.0.5 platformunda yapılmıştır.

Oracle 11g kurulumu için minumu gerekli olan OEL 5.0 gereksinimleri aşağıda yer almaktadır.

Fiziksel RAM : 1024 MB

Kernel : 2.6.18 (uname  -r komutu ile kernel verisyonu görülebilir)

Disk alanı: /tmp için 200 MB, / için 3,6 GB boş disk alanı

ASM için ilave 2 fiziksel disk gereklidir(tercihen RAID-1 yapılandırlımış)

Web browser olarak Mozilla 1.7 veya Firefox 1.5

Alttaki Linux rpm paketleri ayrıca yüklenmeli( OEL 5.0 kurulum CD leri içinde yer almaktadır)

binutils-2.17.50.0.6-2.el5

compat-libstdc++-33-3.2.3-61

elfutils-libelf-0.125-3.el5

elfutils-libelf-devel-0.125

gcc-4.1.1-52

gcc-c++-4.1.1-52

glibc-2.5-12

glibc-common-2.5-12

glibc-devel-2.5-12

glibc-headers-2.5-12

libaio-0.3.106

libaio-devel-0.3.106

libgcc-4.1.1-52

libstdc++-4.1.1

libstdc++-devel-4.1.1-52.e15

make-3.81-1.1

sysstat-7.0.0

unixODBC-2.2.11 (32 bit)

unixODBC-devel-2.2.11 (32 bit)

 

Oracle 11g kurulumu  öncesi LINUX üzerinde yapılacak işlemler;

Kurulum öncesinde, OEL 5.0 işletim sistemine “root” kullanıcısı olarak oturum açarak, adım-adım aşağıda yer alan bir takım ayarların yapılması gerekmektedir.

/etc/hosts dosyası altında ip ve host eşleştirilmesi yapılmalıdır(eğer isim çözümleme için DNS kullanılıyorsa, bu seçenek opsiyoneldir)

127.0.0.1     localhost.oradata.net    localhost

192.168.2.10      linux1.oradata.net         linux1

              2.     Aşağıdakileri /etc/sysctl.conf dosyasına ekleyin ve ekledikten sonra /sbin/sysctl  -p komutunu çalıştırarak kernel parametrelerini değiştirin.

kernel.shmmni = 4096

kernel.sem = 250 32000 100 128

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

net.core.rmem_default=4194304

net.core.rmem_max=4194304

net.core.wmem_default=262144

net.core.wmem_max=262144

 

               3.     /etc/pam.d/login dosyasına aşağıdaki değerleri ekleyin.

session    required     /lib/security/pam_limits.so

session    required     pam_limits.so

 

               4.   Aşağıdaki parametreleri /etc/security/limits.conf dosyasına ekleyin

oracle               soft    nproc   2047

oracle               hard    nproc   16384

oracle               soft    nofile  1024

oracle               hard    nofile  65536

 

               5.   Yeni kullanıcı ve bu kullanıcı için gerekli grupları oluşturun ve yeni bir şifre girin.

#  groupadd oinstall

#  groupadd dba

#  groupadd oper

#  groupadd asmadmin

#  useradd -u 500 -g oinstall -G dba,oper,asmadmin oracle

#  passwd oracle

              

                6.  Oracle kurulumunun yapılacağı dizinleri ve klasörleri oluşturun ve ilgili kullanıcı-gruba sahiplik verin.

#  mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1

#  chown -R oracle:oinstall /u01 

 

                7.  Oracle kullanıcısı olarak oturum açın ve aşağıdakileri /home/oracle/.bash_profile dosyası içine ekleyin.

 

ORACLE_HOSTNAME=linux1.oradata.net; export ORACLE_HOSTNAME

ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE

ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.1.0/db_1; export ORACLE_HOME

ORACLE_SID=ORCL; export ORACLE_SID

 

if  [ $USER = “oracle” ]; then

  if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then

    ulimit -p 16384

    ulimit -n 65536

  else

    ulimit -u 16384 -n 65536

  fi

umask 022

fi

 

ASM için fiziksel disklerin Vmware ESX Server üzerinde yapılandırılması

 

Senaryomuzda kullanmak üzere 3 adet fiziksel diski Vmware platformunda ekleyeceğiz.  DATA ve RECO1 olmak üzere 2 adet ASM disk grubu kullanacağız. Bunlar aşağıdaki disklere işaret edecek;

DATA1 ->  /dev/sdb1

DATA2 ->  /dev/sdc1

RECO1 -> /dev/sdd1

 

Flashback database olarak kullanacağımız disk alanımız RECO1 olacak ve mesela, herhangi bir tablodan silinen ve commit edilen kayıtları “as of timestamp” komutu ile ilgili zaman skalasından geri getirme işlemi (flashback query) gibi olağanüstü durumlarda kullanılacak bilgileri içerir. Böylece yedekten erişilemeyecek verilerin kaybıda engellenmiş olur(1 saat öncesi yanlışıkla silinen kayıtların geri çağrılması gibi durumlar v.b)

 

DATA disk grubunda ise veritabanı dosyaları yer alacaktır ve her iki disk birbirleri ile senkronize olarak verileri paylaşmaktadır.

 

Örnekteki her 2 disk grubunada, disk alanı yetersiz olduğu durumlarda ilave diskler ilave edilebildiği gibi, sorunlu olan disklerde kolayca disk grubundan çıkarılabilmektedir.

 

Vmware makinemizde OEM 5.0 işletim sistemini root kullanıcı olarak shutdown -h now komutu ile kapattıktan sonra Wmware Server sistemine 3 adet sanal disk ekleyeceğiz.

Edit Virtual Machine Settings > Add > Hard Disk seçeneklerini tıklıyoruz.

Create a new hard disk seçeneğini seçerek NEXT düğmesine tıklıyoruz.

SCSI seçeneğini değiştirmeden NEXT düğmesine tıklıyoruz.

Disk kapasitesi olarak 4GB giriyorum ve Allocate All Disk Space seçeneğini seçip NEXT düğmesine tıklıyorum.

 

image002

 

asm1.vmdk adını verdikten sonra aynı pencerede ADVANCED sekmesinden Virtual Device Node olarak SCSI 1:2 ve mode olarak Independent – Persistent seçeneğini seçip FINISH düğmesine basıp ASM disk grubunda kullanmak üzere ilk diskimizi oluşturuyorum.

image003

Sırasıyla ikinci ve üçüncü disklerimizi oluşturmak için 2-6 arasındaki maddeleri teker teker uygulayarak, disk isimlerini sırasıyla asm2.vmdk ve reco1.vmdk olarak veriyorum. 

 

Fiziksel diskleri /devsdb1, /dev/sdc1 ve /dev/sdd1 olarak oluşturmak için makimemizi çalıştırarak root kullanıcısı ile oturum açıyoruz ve açacağımız terminal penceresinde aşağıdaki kırmızı renkte yazılı komutları giriyoruz.

 

# fdisk  /dev/sdb

Command (m for help): n

Command action

e extended

p primary partition (1-4)

p

Partition number (1-4): 1

First cylinder (1-522, default 1): <ENTER’a basınız>

Using default value 1

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-522, default 522): <ENTER’a basınız>

Using default value 391

Command (m for help): w

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

 

Sırasıyla /dev/sdc1 ve /dev/sdb1 disk partitionlarını oluşturmak için üstteki adımları takip ediyoruz. (fdisk <disk>, n, p , 1 , ENTER tuşuna bas, ENTER tuşuna bas, w)

Oracle kullanıcımızın oluşturulan sdb1, sdc1 ve sdd1 partitionlarındaki ASM disk gruplarında veritabanı dosyalarını kurabilmesi için sahiplik ve erişim izinleri vermemiz gerekmektedir. Bu amaçla /etc/rc.local dosyasını açarak içine aşağıdaki satırları ekliyoruz ve makinemizi reboot ediyoruz.

 

                      chown oracle:oinstall /dev/sdb1

                      chown oracle:oinstall /dev/sdc1

                      chown oracle:oinstall /dev/sdd1

                      chmod 600 /dev/sdb1

                      chmod 600 /dev/sdc1

                      chmod 600 /dev/sdd1

Reboot ederek tekrar açılan makinemizide root kullanıcısı ile oturum açarak ASM disk gruplarını oluşturacağız. Bu amaçla sırasıyla aşağıdaki kırmızı renkli komutları terminal penceresinde çalıştıyoruz.

 

# service oracleasm configure

Configuring the Oracle ASM library driver.
This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library driver. The following questions will determine whether the driver is loaded on boot and what permissions it will have. The current values will be shown in brackets (’[]’). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.
Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) No: y
Fix permissions of Oracle ASM disks on boot (y/n) Yes: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: [ OK ]
Loading module “oracleasm”: [ OK ]
Mounting ASMlib driver filesystem: [ OK ]
Scanning system for ASM disks: [ OK ]

 

        Oracle adlı kullanıcı ve bu kullanıcının asıl üyesi olduğu oinstall grubu Oracle veritabanı kurulumda kullanılacağından, ASM sürücü kütüphanesinde bu kullanıcı ve grubunaa sahiplik atadık. Her reboot esnasında ASM sürücüsünün otomatik çalıştılması, konfigürasyon dosyasının yazılması-yüklenmesi ve fix izinlerin atanmasını EVET seçeneği ile kabul ettikten sonra şimdi ASM disklerini aşağıdaki kırmızı renkli komutları çalıştırarak MÜHÜRLEYECEĞİZ ve ardından sistemimiz reboot edeceğiz.

                  # service oracleasm createdisk DATA1 /dev/sdb1
                  # service oracleasm createdisk DATA2 /dev/sdc1
                  # service oracleasm createdisk RECO1 /dev/sdd1

                  # service oracleasm scandisks
                  # service oracleasm listdisks

Bir sonraki makalede ASM disk grupları üzerinde Oracle 11g veritabanı kurulumunu anlatacağız.

Uğur İNAL