Etiket arşivi: 5651 Sayılı Kanun ve Getirdikleri

5651 Sayılı Kanun ve Getirdikleri

5651 Sayılı Kanun

Kanun Kapsamına Girenler

Kanun Kapsamında Yapılması Gerekenler

Gereklilikleri Yerine Getirmede Yardımcı Olacak Çözümler

5651 Sayılı Kanun

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Amaç ve Kapsam:

İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemek

Kanun Kapsamına Girenler

İçerik sağlayıcı

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzelkişiler

Okumaya devam et