Etiket arşivi: 000 records). MaxResultSetSize Maximum size of the LDAP Result Set (262144 bytes). MaxPoolThreads Maximum number of threads created by the domain controller for query execution (4 per processor). MaxD

Managing Lightweight Directory Access Protocol Policies

Active Directory nin kesintisiz ve performanslı bir şekilde çalışması için mutlaka LDAp sorgulaları için bir sınırlama getirmemiz gerekmektedir.  Lightweight Directory Access Protocol Policies olarak isimlendirilen bu policyler QueryPolicy olarak bilinen objeler üzerinden uygulanır . QueryPolicy Objeleri , Query Policies Konteynırında oluşturulabilir. Burası Directory  Servis konteynırı altındadır.

cn=Query-Policies, cn=Directory Service, cn=Windows NT, cn=Services < configuration naming context >.

Bir Domain Controller LDAP policy leri uygulamak için 3 farklı duruma sahiptir ;

1 – Bir DC spesifik olarak bir LDAP Policy kullanabilir .

2 – Birden çok Dc veya bir DC site üzerine tanımlı olan Policy yi kullanabilir

3 – Veya Default Query Policy yi kullanır Okumaya devam et