MAPI Client

MAPI – message application programming intercafe istemciler
ileti gönderdiğinde ileti gövde metni exchange zengin metin biçiminden ( RTF rich text format ) multi purpose internet mail extensions ( mime ) a çevrilir. Ekler ise mime içerisinde mail alıcısına bilgi mahiyetinde geçilir.
mime türleri ve uzantıları

text/html htm
text/html html
text/plain txt
text/xml xml

Exchange Server Sürüm Detayları

Microsoft Exchange Server Sürümü Sürüm
Microsoft Exchange Server 2000 6.0.4417 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2000 SP1 6.0.4712 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2000 SP2 6.0.5762 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2000 SP3 6.0.6249 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2003 6.5.6944 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2003 SP1 6.5.7226 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2003 SP2 6.5.7638 veya üzeri
Microsoft Exchange Server 2007 8.0.685.24 veya üzeri

Exchange Server Geç Kapanma Sorunu

Exchange de shutdown komutunu verdiğinizde servislerin kapanması uzun sürdüğü için aşağıdaki kodları bir bat dosyası olarak kaydederseniz shutdown komutunu vermeden önce bu script’i çalıştırırsınız.

net stop “Microsoft Exchange Information Store” /y
net stop “Microsoft Exchange System Attendant” /y
net stop “Microsoft Exchange IMAP4” /y
net stop “Microsoft Exchange Routing Engine” /y
net stop “Microsoft Exchange POP3” /y
net stop “Microsoft Exchange Management” /y

Eğer third party program varsa exchange ile ilgili kullandığınız.Aşağıdaki gibi bir script işinizi görür(Mcafee için bu)

net stop “McAfee GroupShield Exchange” /y
sleep 30
net stop “Microsoft Exchange Information Store” /y
net stop “Microsoft Exchange System Attendant” /y
net stop “Microsoft Exchange IMAP4” /y
net stop “Microsoft Exchange Routing Engine” /y
net stop “Microsoft Exchange POP3” /y
net stop “Microsoft Exchange Management” /y

Bütün bunlardan sonra daha da otomatikleştirmek için restart yapacaksanız sonunda

shutdown /r /t 00

Eğer sistemi kapatacaksanız

shutdown /s /t 00

ESM Üzerine Security Page ekleme

Click Start, point to Run, type Regedit in the Run box, and then click OK to start Registry Editor.
2. Locate the following key in the registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin
3. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
4. Name the new value ShowSecurityPage, double-click the new value, type 1 under Value Data, and then click OK.
5. Quit Registry Editor. The ShowSecurityPage value causes Exchange System Manager to display a Security tab on all configuration objects. If the ShowSecurityPage value is not present, or if its value is set to 0, the Security tab is available only on Address List objects, mailbox and public stores, and top-level public folder hierarchies.

6. In the Microsoft Exchange program group, click Exchange System Manager.
7. Right-click the organization object, and then click Properties.
8. In the Properties dialog box, click the Security tab.
9. Under Name, click Administrator, and then, under Permissions, examine the individual permissions that are granted.
10. Click Enterprise Administrator to see that this security group has inherited Full Control permissions for the organization.
11. Click OK, and then quit Exchange System Manager without changing the security settings.

Exchange Server Defrag

Seçenek Açıklaması
—————————————————————-
/b<veritabanı> Belirtilen adla bir yedek kopya oluşturur

/t<veritabanı> Geçici veritabanı adını ayarlar (varsayılan olarak
Tempdfrg.edb kullanılır)

/s<dosya> Akış dosya adını ayarlar (varsayılan olarak YOK kullanılır)

/f<dosya> Geçici akış dosya adını ayarlar (varsayılan
olarak Tempdfrg.stm kullanılır)

/p Geçici veritabanını korur (bir başka deyişle,
kullanmaz)

/o Amblemi bastırır

/i Akış dosyasını birleştirmez

eseutil /d “c:\program files\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb”

http://support.microsoft.com/kb/192185/tr

http://www.petri.co.il/defragment_exchange_2000_2003_server_databases.htm