magnify
Home Windows Server mp3 Yada Farklı Uzantıya Sahip Dosyaları Topluca Silmek
formats

mp3 Yada Farklı Uzantıya Sahip Dosyaları Topluca Silmek

Aşağıdaki scriptin çalıştığı bilgisayardaki MP3 uzantılı dosyalar, otomatik olarak bulunur ve silinir.

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3'")
For Each objFile in colFiles
objFile.Delete
Next

Aynı anda birden fazla uzantıyı tarayıp silmek istersek, scripti aşağıdaki gibi editleyebiliriz. (örneğin mp3 ve wma dosyaları..)

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colFiles = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from CIM_DataFile where Extension = 'mp3' OR Extension = 'wma'")
For Each objFile in colFiles
objFile.Delete
Next

Bu şekilde taranacak dosya uzantı sayısını arttırabiliriz ve GPO ile domain ortamına uygulayabiliriz

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
mp3 Yada Farklı Uzantıya Sahip Dosyaları Topluca Silmek için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit