magnify
Home OCS How to monitor and log, centrally, OCS 2007 R2 desktop sharing logs
formats

How to monitor and log, centrally, OCS 2007 R2 desktop sharing logs

Tarih 28 Ağustos 2010 yazar içinde OCS

Şirketinizide desktop sharing yetkisi verdiğiniz kullanıcıları takip etmek için OCS 2007 R2 Log Server kurmanız ve kurulduktan sonra Sql üzerinden aşağıdaki Query yi kullanarak rapor almanız son derece kolay

USE [LcsCDR]

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER VIEW [dbo].[UserMedia]
AS
SELECT     SD.SessionIdTime, SD.SessionIdSeq, SD.InviteTime, SD.ResponseTime, SD.SessionEndTime, SD.ResponseCode, ISNULL(SD.User1Id, 0) AS User1Id,
ISNULL(SD.User2Id, 0) AS User2Id, ISNULL(SD.TargetUserId, 0) AS TargetUserId, ISNULL(SD.SessionStartedById, 0) AS SessionStartedById,
ISNULL(SD.OnBehalfOfId, 0) AS OnBehalfOfId, ISNULL(SD.ReferredById, 0) AS ReferredById, ISNULL(U1.UserUri, ”) AS User1Uri, ISNULL(U2.UserUri,
”) AS User2Uri, ISNULL(UT.UserUri, ”) AS TargetUserUri, ISNULL(US.UserUri, ”) AS SessionStartedByUri, ISNULL(UB.UserUri, ”) AS OnBehalfOfUri,
ISNULL(UR.UserUri, ”) AS ReferredByUri, dbo.MediaList.Media
FROM         dbo.SessionDetails AS SD INNER JOIN
dbo.Media ON SD.SessionIdTime = dbo.Media.SessionIdTime AND SD.SessionIdSeq = dbo.Media.SessionIdSeq INNER JOIN
dbo.MediaList ON dbo.Media.MediaId = dbo.MediaList.MediaId LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS U1 ON U1.UserId = SD.User1Id LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS U2 ON U2.UserId = SD.User2Id LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS UT ON UT.UserId = SD.TargetUserId LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS US ON US.UserId = SD.SessionStartedById LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS UB ON UB.UserId = SD.OnBehalfOfId LEFT OUTER JOIN
dbo.Users AS UR ON UR.UserId = SD.ReferredById

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
How to monitor and log, centrally, OCS 2007 R2 desktop sharing logs için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit