magnify
Home Windows Server DS Komut Satiri Araclari Bolum 4
formats

DS Komut Satiri Araclari Bolum 4

 

DSGET

Kontrol amaçlı kullanılan komuttur. Fonksiyonu, nitelikleri belirtilen bir objenin ozelliklerini getirir.

 

dsget computer : Bilgisayar hesabının özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget contact : Contact hesabı özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget group : Grup hesabı özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget ou : Organizational Unit özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget user : Kullanıcı hesabı özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget quota : Active directory içerisindeki directory partition için kota(quato) özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget site : Active directory içerisinde site özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget server : Active directory içerisinde server özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget subnet : Active directory içerisinde subnet özelliklerini getirmek için kullanılır.

dsget partition : Active directory içerisinde partition özelliklerini getirmek için kullanılır.

 

Bu komutlarla ilgili komut satırından detaylı yardım almak için yapmanız gereken “dsget <ObjeTipi> /?”  komutunu kullanmanızdır. Örneğin “dsget user /?” size kullanıcı özelliklerini getirmekle ilgili parametreleri getirir.

 

Mayasoft.com.tr domainindeki Ogrenciler OU’su içerisindeki betul2005 kullanicisinin grup uyeliklerini listeler.

dsget user “CN=betul2005,OU=OGRENCILER,dc=MAYASOFT,dc=COM,DC=TR” -memberof

 

image001

 

 

Mayasoft.com.tr domainindeki Ogrenciler OU’su içerisindeki betul2005 kullanicisinin grup uyeliklerini C: sürücüsündeki betul.txt dosyasına raporlar.

dsget user “CN=betul2005,OU=OGRENCILER,dc=MAYASOFT,dc=COM,DC=TR” -memberof  >c:\betul.txt

 

image002

 

 

Mayasoft.com.tr domainindeki Ogrenciler OU’su içerisindeki adi OGR ile baslayan kullanicilari sorgula ve descriptionlarini goster.

dsquery user “OU=OGRENCILER, dc=MAYASOFT,dc=COM,DC=TR”  -name ogr* | dsget user -desc

 

 

DSRM

 

Active directory içerisindeki objeleri siler.

 

Komut Dizimi:

 

dsrm <ObjectDN> [-noprompt] [-subtree [-exclude]] [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>] [-p {<Password> | *}] [-c] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]

 

Mayasoft.com.tr  domainindeki ogrenciler OU’su içerisindeki betul2005 kullanicisini siler.

 

Dsrm “CN=betul2005,OU=ogrenciler,dc=MAYASOFT,dc=COM,dc=TR”

 

Komutu yazıp Enter tuşuna basınca aşağıdaki uyarı mesajını getirir ve bizden onay ister:

Are you sure you wish to delete CN=betul2005,OU=ogrenciler,dc=MAYASOFT,dc=COM,dc

=TR (Y/N)?

Y tuşuna basarak silme işlemini onaylamış oluyoruz. Eğer bizden onay almaya gerek kalmadan silsin isterseniz –noprompt parametresini kullanmanız yeterlidir. Karşımıza silme işleminin başarıyla tamamlandığını belirten aşağıdaki mesaj belirecektir.

 

Dsrm succeeded:CN=betul2005,OU=ogrenciler,dc=MAYASOFT,dc=COM,dc=TR

 

Mayasoft.com.tr  domainindeki ogrenciler OU’sunu ve içerisindeki butun objeleri silmek için ise aşağıdaki komutu uygulayın:

 

Dsrm –subtree –c “OU=ogrenciler,dc=MAYASOFT,dc=COM,dc=TR”

 

Mayasoft.com.tr  domainindeki egitim OU’su içerisindeki butun objeleri silmek için ise aşağıdaki komutu uygulayın(Dikkat ederseniz burada egitim OU’su kalacak sadece onun içerisindeki objeler silinecektir. :

 

Dsrm –subtree –exclude –c “OU=ogrenciler,dc=MAYASOFT,dc=COM,dc=TR”

Mesut ALADAĞ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
DS Komut Satiri Araclari Bolum 4 için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit