magnify
Home Windows Server DS Komut Satiri Araclari Bolum 3
formats

DS Komut Satiri Araclari Bolum 3

 

DSMOVE

 

Active Directory objelerini baska konumlara tasir ya da objelerin isimlerini değistirmeyi sağlar.

 

Komut Dizimi:

 

dsmove <ObjectDN> [-newparent <ParentDN>][-newname <NewName>]

    [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>] [-p {<Password> | *}] [-q] [{-uc | -uco | -uci}]

 

Uygulama 1:

 

mayasoft.com.tr domainindeki Egitim OU`su icerisindeki betul kullanicisinin adini sinem olarak degistirir.

 

Dsmove “CN=betul,OU=Egitim,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR” -newname “sinem”

 

image001

 

Uygulama 2:

 

mayasoft.com.tr domainindeki Egitim OU`su icerisindeki sinem kullanicisini Ogrenciler OU`suna tasir ve ismini de betul2005 olarak degistirir.

Dsmove “CN=sinem,OU=egitim,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=tr” -newparent OU=Ogrenciler,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=tr -newname “betul2005”

 

image002

 

 

DSQUERY

 

Kontrol amaçlı kullanılan komuttur. Fonksiyonu,  belirtilen niteliklere (attribute) uyan objeleri sorgular ve listelemeyi sağlar.

 

dsquery computer : Bilgisayar hesabı sorgulamak için kullanılır.

dsquery contact : Contact hesabı sorgulamak için kullanılır.

dsquery group : Grup hesabı sorgulamak için kullanılır.

dsquery ou : Organizational Unit sorgulamak için kullanılır.

dsquery user : Kullanıcı hesabı sorgulamak için kullanılır.

dsquery quota : Active directory içerisindeki directory partition için kota(quato) sorgulamak için kullanılır.

dsquery site : Active directory içerisinde site sorgulamak için kullanılır.

dsquery server : Active directory içerisinde server sorgulamak için kullanılır.

dsquery subnet : Active directory içerisinde subnet sorgulamak için kullanılır.

dsquery partition : Active directory içerisinde partition sorgulamak için kullanılır.

dsquery * : Active directory içerisinde özel LDAP kodları ile sorgulama yapmak için kullanılır.

 

Bu komutlarla ilgili komut satırından detaylı yardım almak için yapmanız gereken “dsquery <ObjeTipi> /?”  komutunu kullanmanızdır. Örneğin “dsadd user /?” size kullanıcı sorgulamakla ilgili parametreleri getirir.

 

DSQUERY OU [{<StartNode> | forestroot | domainroot}] [-o {dn | rdn}] [-scope {subtree | onelevel | base}] [-name <Name>] [-desc <Description>] [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>]

[-p {<Password> | *}] [-q] [-r] [-gc] [-limit <NumObjects>] [{-uc | -uco | -uci}]

 

Domain icerisinde adi “ma” ile  baslayan tum OU`lari bulmak icin:

dsquery ou domainroot -name ma*

 

image003

 

 

 

Domain icerisinde adi “ma” ile  ve description`i “MAYASOFT” ile baslayan tum OU`lari bulmak icin:

dsquery ou domainroot -name ma* -desc egitim*

 

MAYASOFT.COM.TR domainindeki tum OU`lari listelemek icin:

dsquery ou DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR

 

image004

 

 

DSQUERY USER [{<StartNode> | forestroot | domainroot}] [-o {dn | rdn | upn | samid}] [-scope {subtree | onelevel | base}] [-name <Name>] [-desc <Description>] [-upn <UPN>] [-samid <SAMName>] [-inactive <NumWeeks>] [-stalepwd <NumDays>] [-disabled] [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>] [-p {<Password> | *}] [-q] [-r] [-gc] [-limit <NumObjects>] [{-uc | -uco | -uci}]

 

MAYASOFT.COM.TR domainindeki OGRENCILER OU`su altinda adi OGR ile baslayan kullanıcıları listelemek icin:

dsquery user OU=Ogrenciler,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR  -o samid -name ogr*

 

MAYASOFT.COM.TR domainindeki OGRENCILER OU`su altinda adi OGR ile baslayan ve kullanici hesabi disabled edilmis olanlari listelemek icin:

dsquery user OU=Ogrenciler,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR  -o samid -name ogr* -disabled

 

MAYASOFT.COM.TR domainindeki OGRENCILER OU`su icerisindeki kullanicilari listelemek icin:

dsquery user OU=Ogrenciler,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR  -o upn

 

MAYASOFT.COM.TR domainindeki OGRENCILER OU`su icerisindeki kullanicilarin listesini C: sürücüsündeki liste.txt dosyasına listemek için:

dsquery user OU=Ogrenciler,DC=Mayasoft,DC=Com,DC=TR  >>”c:\userinfo.txt”

Mesut ALADAĞ

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
DS Komut Satiri Araclari Bolum 3 için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit