magnify
Home Active Directory Active Directory Recycle Bin özelliği aktif mi nasıl kontrol ederiz?
formats

Active Directory Recycle Bin özelliği aktif mi nasıl kontrol ederiz?

Bir ortamda çalışmanız gerekli ve öncelikle RB özelliği açıkmı kontrol etmek için aşağıdaki adımları gerçekleştirebilirsiniz;

1. Open adsiedit.msc
2. Connect to the Configuration naming context
3. Expand CN=Configuration…
4. Go to the properties of CN=Partitions
5. Scroll down the list of attributes and find msDS-EnabledFeature and see if it set to:

CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration, DC=mydomain,DC=com

Ya da aşağıdaki PowerShell işinizi görecektir

Import-Module activedirectory

Get-ADOptionalFeature -filter *


Yukarıda gördüğünüz gibi Recycle Bin özelliğinin açık olduğunu görebiliyoruz.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Active Directory Recycle Bin özelliği aktif mi nasıl kontrol ederiz? için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit