magnify
Home Active Directory Active Directory İçin Gün Bazlı En Son Logon Olan Kullanıcı Bilgisi Komut Seti–Power Shell
formats

Active Directory İçin Gün Bazlı En Son Logon Olan Kullanıcı Bilgisi Komut Seti–Power Shell

Get-ADUser -Filter * -SearchBase “ou=users,dc=contoso,dc=local” -ResultPageSize 0 -Prop CN,lastLogonTimestamp | Select CN,@{n=”lastLogonDate”;e={[datetime]::FromFileTime($_.lastLogonTimestamp)}} | Export-CSV -NoType last.csv

Çıktıyı daha sonra istediğiniz gibi excel ile düzenleyebilirsiniz. Veya buna ek olarak SCOM gibi bir ürün var ise yapınızda Audit Collection Services (ACS) kullanarak bu tür raporları daha hızlı ve görünür bir şekilde alabilirsiniz.

http://blogs.technet.com/b/fesiro/archive/2013/01/08/how-to-deploy-audit-collection-services-acs-in-scom-2012.aspx

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Active Directory İçin Gün Bazlı En Son Logon Olan Kullanıcı Bilgisi Komut Seti–Power Shell için yorumlar kapalı  comments 
© Hakan Uzuner
credit